วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ 2 จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาต่างๆมาอย่างน้อย 5 สาขา

1. เทคโนโลยีด้านการศึกษา
2. เทคโนโลยีด้านการทหาร
3. เทคโนโลยีด้านการคมนาคม
4. เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร
5. เทคโนโลยีด้านการแพทย์

1 ความคิดเห็น:

กุ้งสมุทร กล่าวว่า...

รักนายหลวงมากที่สุด
จะทำดีเพื่อนายหลวง
รักนายหลวงมากที่สุด
จะอยู่ข้างพระบาทท่าน
รักนายหลวงมากที่สุด